วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน

18 ส.ค. 63/ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 I-San Book Fair 2020 งานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 I-San Stationery 2020 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” Theme “อ่านสร้างคน เขียนความสุข” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง ปัจจุบันการอ่านมีการแจ้งว่าอ่านมากขึ้นแต่เป็นการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการอ่านถือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการเป็นคนที่มีคุณภาพ หากคนไทย เยาวชนไทย อ่านหนังสือมากขึ้นจะเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น เกิดการพัฒนาชาติบ้านเมือง ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า โดยความร่วมมือของหลายองค์กร และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” หัวข้อ “อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข”

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ โซนที่ 1. นิทรรศการการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษาในพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการและมีกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ร่วมกัน โซนที่ 2. การจำหน่ายหนังสือจาก 85 สำนักพิมพ์ กว่า 250 บูธ ลดราคาตั้งแต่ 20- 80 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมลด แลก แจก แถมของที่ระลึกมากมาย จากแต่ละสำนักพิมพ์และมีโซนหนังสือดีราคาเดียวและพื้นที่อีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นโซนเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานหรือ I-San Stationary Fair 2020 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเครื่องเขียน ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อเลือกใช้เป็นจำนวนมาก โซนที่ 3. กิจกรรมเวทีกลางมีการพบปะนักเขียนรางวัลดับเบิลซีไรต์, นักเขียนจากสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ,การแสดงของภาคีเครือข่ายการประกวดแข่งขันต่างๆ โดยปีนี้มีการแข่งขันชิงทุนการศึกษา เช่น การแข่งขันแต่งกลอนสดระดับมัธยมปลาย,การประกวดอีสาน Cosplay contest ครั้งที่ 2 และการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ Higher – Order Thinking in Mathematics และศิลปินต่างๆ ที่จะมาบรรเลงในงาน และโซนที่ 4. การอบรมสัมมนา workshop ในโซน I-San Stationary เช่น เทคนิคการวาดรูประบายสี เทคนิคการใช้ดินสอสีระบายน้ำ ออกแบบเส้นและเทคนิคการลงสีแบบต่างๆ, ห้องเรียนในอนาคต Classroom in the Future และกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่าย Networking และเชื่อมโยงธุรกิจ Business matching