วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เรือนจำกลางขอนแก่น เปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เรือนจำกลางขอนแก่น คืนคนดีกลับสู่สังคม

18 ส.ค. 63/ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จอส.รท.) เรือนจำกลางขอนแก่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจและเป็นการชดเชยความผิดที่เคยกระทำกับสังคมปลูกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังกลางคืนกลับสู่สังคม

โดย กรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จอส.รท.) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขังและเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยกระทำให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เรือนจำกลางขอนแก่น จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนคืนกลับสู่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1/2563 จำนวน 35 คน เป็นชาย 27 คน เป็นหญิง 8 คน

ท่มา/ปชส.ขอนแก่น