วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เริ่ม 1 ก.พ.นี้

28 ม.ค. 2022
233

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เริ่ม 1 ก.พ.นี้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 5 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ต่อกรณีที่นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีประกาศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ฉบับที่ 7 ซึ่งเนื้อหาใจความของประกาศ มีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 62 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น
ในการนี้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จึงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตการ การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 62) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
ข้อ 1จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ แบบ Online เรียนที่บ้าน และ Onsite เรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ : กุมภาพันธ์ – : มีนาคม พ.ศ. 2565 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันมาฆบูชา ) ข้อ 2 ให้นักเรียนสลับมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และส่วนวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนให้นักเรียนเรียนที่ บ้าน (Onเine) ตามต ารางการมาเรียนที่โรงเรียน ร้ายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานที่โรงเรียนข้อ 4 การเรียนการสอนของนักเรียน ให้เรียนห้องเรียนประจำ ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอนให้จัดตามตารางเรียนของโรงเรียน อนึ่ง หากมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จะประกาศให้ทราบต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
(นายศักดาเดช ทาซ้าย)
ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายกันที่ขวดละ 68-70 บาท
ตร.ภ.4 และ สตม. รับมอบอุปกรณ์ตรวจหายาเสพติด-ปราบปรามอาชญากรรม จากสหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท
มทบ.23 รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
ชาวบ้านกว่า 50 คนบุก โรงพักเมืองขอนแก่น ทวงถามคดีโกงไม่คืบ