วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล