วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

นายทวิช พิมพะ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในการนี้นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระยืน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
-เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน
-เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น