วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

จิตอาสาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันแม่แห่งชาติ “

จิตอาสาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 63 ที่ ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ ป่าโคกหินหร่อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด การปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยพิจารณาคัดเลือกประชาชนจาก 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 12 คน รวม 84 ชุด และอีกจำนวน 16 ชุด ผู้นำชุมชนจะได้นำไปมอบให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 100 ชุด