วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ.จำนวน 80 อัตรา

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว!! กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ.จำนวน 80 อัตรา- ผู้ช่วยนายทหารศูนย์ข่าวกองร้อยวิทยุ 6 อัตรา- ผู้ช่วยนายทหารธรุการและกำลังพล 4 อัตรา- ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล 12 อัตรา- ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย 18 อัตรา- นายทหารการภาพ 6 อัตรา- ผู้บังคับหมวด 34 อัตราสมัครได้ด้วยตนเองกรุงเทพฯ สมัครได้ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนต่างจังหวัด สมัครได้ที่ มณฑลทหารบกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tdc.mi.th/pdf/2564/Army_TDC_23.pdf

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg