วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย

จังหวัดขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วมีจำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยยังคงมีอยู่กว่า 1,700 เตียง
   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากการที่นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ว่า จนถึงขณะนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ถือว่าทรงตัว เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 200 กว่าราย ส่วนผู้ที่รักษาหายมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
    ขณะที่จำนวนเตียงรักษาทั่วทั้งจังหวัดมีจำนวน 3,467 เตียง ใช้ไปแล้ว 2,700 เตียง ยังมีเตียงว่างอยู่กว่า 1,700 เตียง แต่เพื่อความไม่ประมาทได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียม Community Isolation ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ประสานกับโรงแรม จัดเตรียมโฮสพิเทล เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว ส่วนโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามพุทธมณฑลอีสาน, โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น อำเภอเมือง และโรงพยาบาลสนาม กองพลทหารม้าที่ 3 อำเภอน้ำพอง นอกจากนี้ยังให้สาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการเตียง เพื่อกระจายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเตียงว่าง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-7120123, 082-2839170 และ 093-1909161


   นายสมศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้อัตราการติดเชื้อรายใหม่และการรักษาผู้ป่วยครบระยะการรักษามีจำนวนใกล้เคียงกัน จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยและระบบการให้บริการอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงและสามารถให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ได้ สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ประมาณ 1.14 ล้านคน ในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ประมาณ 1 ล้านคน และเข็มที่ 3 อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนคน พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นที่ถึงวงรอบในการฉีดเข็ม 2 หรือเข็ม 3  ให้ไปเข้ารับการฉีดได้ในวันที่ 10 – 13 มกราคมนี้ ซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. และหน่วยงานอื่นๆ ได้เริ่มเปิดบริการการฉีดแบบ Walk in เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้
     ในส่วนของการบริหารจัดการเตียง ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้หน่วยบริการปฐมภูมิของในเขตเทศบาลนครซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดหน่วยบริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกรณีที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก โดยมีหน่วยปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 10 แห่ง ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะเป็นหน่วยบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยกลางซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในจุดที่เตียงว่างและอำนวยความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


   เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 26 อำเภอ ได้รับการพิจารณาเป็นพื้นที่สีฟ้า blue zone 7 อำเภอ ขณะนี้ยังคงมีมติให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สถานบันเทิง อย่างไม่มีกำหนด และจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน หากสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการพิจารณาผ่อนคลายมติต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพได้โดยเร็ว ส่วนสถานศึกษา ได้มีมติให้โรงเรียนในทุกระดับและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดการเรียนการสอนแบบ on site ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 14 มกราคม และจะมีการประเมินอีกครั้ง ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีหอพักที่อยู่ประจำ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ให้เปิดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
    จังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาตรการซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ คือ ให้หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด หากมีกิจธุระที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วน ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีไป และขอให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในส่วนภูมิภาค ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ทรัพยากรในส่วนที่จะสนับสนุนกรณีที่ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ สนับสนุนทีมของสาธารณสุข หรือภารกิจอื่นที่จำเป็น”


    สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอน พบว่า มีจำนวน 69 คน ในลักษณะทรงตัว โดยขอให้ประชาชนยังคงยึดแนวทางการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด งดการพบปะสังสรรค์หรือการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยวันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ข้อมูล ณ เวลา 20.25 น.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ +280 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 30,358 รายกำลังรักษา 2,928รายรักษาหายรวม27,312รายเสียชีวิตสะสม 118 ราย แยกเป็นอ.เมืองขอนแก่น 206 ราย,อ.สีชมพู 11 ราย,อ.หนองเรือ 10 ราย,อ.มัญจาคีรี 8 ราย,อ.บ้านแฮด 7 ราย, อ.ชุมแพ 5 ราย,อ.น้ำพอง 3 ราย,อ.พระยืน 3 ราย,อ.ชนบท 2 ราย,อ.หนองนาคำ 1 ราย
,อ.บ้านฝาง 1 ราย,อ.ซำสูง 1 ราย,อ.เวียงเก่า 1 ราย,อ.บ้านไผ่ 1 ราย,อ.พล 1 รายและต่างจังหวัด 19 ราย.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ