วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ขอนแก่น จัดโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” พื้นที่ อ.สีชมพู

โครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” ของสำนักงาน กศน. จัดขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการอาสาเป็นผู้ส่งผ่านความสุขสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีเมตตาและห่วงใย พสกนิกรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” ในพื้นที่อำเภอสีชมพู โดยมีนายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู , นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น,ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น,ประชาชนทั่วไป,นักเรียน และนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม


นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” ของสำนักงาน กศน. ขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการอาสาเป็นผู้ส่งผ่านความสุขสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีเมตตาและห่วงใย พสกนิกรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งมอบรอยยิ้มและความสุข เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ที่มาจากการร่วมแรง ร่วมใจจากผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ห่วงใยลูกหลานไทย อีกทั้งยังร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยทั้งในเรื่องของน้ำใจ การให้และการแบ่งปัน ให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู กล่าวว่าอำเภอสีชมพู เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันอำเภอสีชมพู แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล อำเภอสีชมพูตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 114 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูกระดึง (จังหวัดเลย) อำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)และอำเภอหนองนาคำ ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเวียงเก่าทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่าและอำเภอชุมแพทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู มีลักษณะพื้นที่ 2 ใน 3 เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูเวียง และเทือกเขาที่มีขนาดน้อย ใหญ่ทางทิศตะวันตก


ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำไร่ ทำนา ทำสวน มีแม่น้ำไหลผ่าน เช่น ลำน้ำพอง ลำห้วยทรายขาว ลำห้วยยาง ลำห้วยลอมไผ่ ลำห้วยโกทา ลำห้วยหว้า และลำห้วยสายหนัง อำเภอสีชมพูมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดถ้ำผาน้ำเที่ยง วัดถ้ำแสงธรรม วัดถ้ำผาเจาะ วัดถ้ำดอกบัวบาน อยู่ในพื้นที่ตำบลบริบูรณ์ และเขื่อนเก็บกักน้ำโคกม่วง ตำบลศรีสุขอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
“ในโอกาสนี้ในนามของชาวอำเภอสีชมพูขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ด้วยความยินดียิ่ง”


ด้านนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริจาคสิ่งของพร้อมใช้ และส่งต่อให้กับน้องในพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อบริจาคผ้าห่มกันหนาว สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ได้รับการบริจาคจากร้านค้า, สถานประกอบการ, หน่วยงานราชการ, องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อน จากภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล จึงนับได้ว่าโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3”เป็นการจัดกิจกรรมโครงการที่ดี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จทีมนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างรถบัสไฟฟ้า (Electric Bus) ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%
ตร.จับมือ ปค.ตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด ในสถานบันเทิงเมืองขอนแก่น
ไข่ไก่ขอนแก่น ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท ขณะที่พ่อค้าคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ ด้วยเหตุต้นทุนการเลี้ยงยังคงที่
เทศบาลนครขอนแก่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ การรำบวงสรวง
ขอนแก่น นัดรวมพลคนนักสู้แกนนำเสื้อแดงอีสาน 20 จังหวัด ต้านเผด็จการ
(มีคลิป)ขอนแก่นเปิดให้ชมเช็คอินแล้วเฮือนโบราณ 26 หลังที่ขอนแก่น รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น