วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ขอนแก่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63/ที่ บริเวณแก่งน้ำต้อน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่องานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎร ในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 500,0 88 ตัว จำนวน 3 ชนิด คือ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบึก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น