วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

กอ.รมน.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแสง
เป็นการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินการ ตลอดจนให้ข้อแนะนำต่อครูและนักเรียนในการเพื่อผลิตวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ การเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการ
   เมื่อวันที่ 29 ธ.ค 64 กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่นโดย พ.อ.พัทธพัส ไชยวิเศษ หน.กมช.ฯ ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยเป็นการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินการ ตลอดจนให้ข้อแนะนำต่อครูและนักเรียนในการเพื่อผลิตวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ การเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการ จากการเข้าติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ นับว่าทางโรงเรียนโดยครูนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี และสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นต่อไปได้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ