วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

ร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

    ที่ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ,นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กู้ ชีพ กู้ภัย และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

  โดย กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 ถึง 28  ธันวาคม 2564 กับช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 อีกทั้งมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้มีการกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

     ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ รวมถึงยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน เยี่ยมชมนิทรรศการและปล่อยขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

/////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047