วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กกพ. ส่งความสุข พี่ น้องชายแดนใต้

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดขึ้นโดยมี จัดขึ้นโดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นำโดย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรัฐกร กลิ่นจันทร์ พลังงานจังหวัดยะลา และนายถาวร บุญศรี พลังงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมรับมอบ เพื่อมอบต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ทำการติดตั้งให้กับ สุสานมุสลิม หรือกุโบร์ในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ชุมชนชาวไทยมุสลิม ได้ใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ พิธีปลงศพ ตามความเชื่อของพี่ น้อง ชาวไทยมุสลิม
สำนักงาน กกพ. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้ร่วมจัดทำกิจกรรม “10 ล้านดวงใจ มอบแสงไฟในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการ “กกพ.กำกับความสุขให้คนไทย” ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว สำนักงาน กกพ. อาสาเป็นตัวแทน พี่ น้อง ประชาชน คนไทย ทั่วประเทศ ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์“เปิดสวิตช์ไฟแห่งความสุขและส่งต่อความสุขสู่แดนใต้” ตามแต่ละภูมิภาค 4 ภาคทั่วประเทศไทย และในช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. หรือ แอพลิเคชั่น ERC Thailand โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนของการจัดทำกิจกรรม สามารถรวบรวมดวงใจได้ทั้งสิ้น 10,340,039 ดวงใจ เข้ามาร่วมส่งผ่าน ความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดี ไปยังพี่ น้อง ประชาชน ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมกิจกรรม และส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ดังกล่าว
ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง และส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกุโบร์จำนวน 13 แห่งใน 9 อำเภอ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา รวม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.เบตง จังหวัดปัตตานีรวม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหริ่ง อ.เทศบาลเมืองตะลุบัน อ.เมือง และจังหวัดนราธิวาสรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.จะแนะ และ อ.เมือง
“ไฟฟ้ายังคงมีความขาดแคลน และยังมีความจำเป็นในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรม “10 ล้านดวงใจ มอบแสงไฟในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นกิจกรรมเชิงสังคมที่นอกเหนือจะทำประโยชน์ให้สังคมโดยรวมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึง ความรัก ความห่วงใย และความมุ่งมั่น ของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในการทำหน้าที่ กำกับ ดูแล กิจการพลังงานของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวด้วย” นายเสมอใจ กล่าวทิ้งทาย