วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“KKBS มข.”รับมอบห้องวังเลิศ ห้องเรียนอัจฉริยะจากนายสุชัย วังเลิศ บ.เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย)

24 ธ.ค. 2021
418

“KKBS มข.”รับมอบห้องวังเลิศ ห้องเรียนอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบห้องวังเลิศ (WANGLERT)ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM)จากนายสุชัย วังเลิศ บ.เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีการศึกษาของคณะฯ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้มีการจัดพิธีเปิดและรับมอบห้องวังเลิศ (WANGLERT) โดยการบริจาคของนายสุชัย วังเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องประชุมสัมมนาเป็นห้องเรียนแบบ SMART CLASSROOM เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีการศึกษาของคณะฯ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นางยุพิน วังเลิศ รองประธานกรรมการ บริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับมอบห้องเรียนแบบ SMART CLASSROOM มูลค่า 4,150,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากนายสุชัย วังเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด


นางยุพิน วังเลิศ รองประธานบริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทน คุณสุชัย วังเลิศ กล่าวถึงความยินดียิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำห้อง Smart Classroom ด้วยงบประมาณจำนวน 4,150,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในครั้งนี้ ซึ่งโดยอุปนิสัยของนายสุชัย นั้น เป็นบุคคลที่ชอบทำบุญและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดมา อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา และสร้างโอกาสแก่เยาวชน มีความปรารถนาอยากให้สถาบันการศึกษามีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในทุกๆ ด้าน มีห้องเรียนที่สวยงามและทันสมัย และเป็นการบริจาคโดยไม่ขอรับการตอบแทนแต่อย่างใด


ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณว่า ตามที่นายสุชัย และนางยุพิน วังเลิศ เจ้าของบริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินให้กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเพื่อปรับปรุงห้องสัมมนา 1 และ 2 เป็นห้อง Smart Classroom ด้วยงบประมาณจำนวน 4,150,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ ซึ่งคณะฯ ได้ทำการปรับปรุงห้องดังกล่าวในระหว่างเดือนกันยายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 บัดนี้ การปรับปรุงห้องดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน และนายสุชัย วังเลิศ ยินดีมอบห้องดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและไม่ประสงค์ขอรับการลดหย่อนภาษีในการบริจาคแต่อย่างใด


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า”คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีความซาบซึ้งใจในการจัดทำห้อง Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะได้ใช้ห้องเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรี่ยนรู้ในการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในคณะ โดยห้องเรียนมีลักษณะพิเศษที่มีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพ, เสียง และ วีดีโอ ก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณ นายสุชัย และนางยุพิน วังเลิศ ผู้มีคุณูปการต่อคณะด้วยจิตอันเป็นกุศล ในการบริจาคเงินปรับปรุงห้องในครั้งนี้ คณะฯ จึงได้กำหนดชื่อห้องดังกล่าวว่า “ห้องวังเลิศ” และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริจาค คณะฯ จึงกำหนดให้มีพิธีเปิดและรับมอบห้องวังเลิศ” เพื่อเปิดใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงความรู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับมอบห้อง Smart Classroom ตามที่นายสุชัย วังเลิศ ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้อง Smart Classroom ให้กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการที่จะมีโอกาสได้ใช้ห้องเรียนที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน การอบรมแบบออนไลน์ รวมถึงการฝึกทักษะประสบการณ์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในนามคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ขอขอบคุณ นายสุชัย วังเลิศ และครอบครัวที่ยินดีมอบห้องดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสูงยิ่ง ซึ่งคณะจะได้ใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ต่อไป” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นเข้าเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุก
ล้นหลาม!คนขอนแก่นร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022
ร้านพวงหรีดและดอกไม้สดขอนแก่น ยังไหว ขอตรึงราคาจำหน่ายเริ่มต้นพวงละ 500 บาทเช่นเดิม แม้ต้นทุนดอกไม้จะแพงขึ้น