วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ฯ วุฒิสภา ประชุมหารือพรรคการเมืองขอนแก่น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ฯ วุฒิสภา ประชุมหารือพรรคการเมืองขอนแก่น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
         คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้แทนพรรคการเมืองในจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเลือกตั้งตามกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election )ของพรรคการเมือง พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
    เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนพรรคการเมืองในจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเลือกตั้งตามกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election )ของพรรคการเมือง พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ประชุมร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง


โดยมีนายพิทักษ์ ไชยเจริญ รองประธานคณะอนุกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยนายสุชัย บุตรสาระ คณะอนุกรรมการ คนที่ 2 ตลอดจนคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ กับ นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  และผู้แทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 8 พรรคร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น


    นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิวุฒิสภา กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ ในประเด็นการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ก ด้านการเมือง(2) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็ง ให้พรรคการเมืองทุกพรรคมีส่วนรับผิดชอบคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม มาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่จัดตั้งขึ้นในทุกตำบลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล
         นายเฉลิมชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายเลือกตั้งใหม่กำหนดว่า พรรคการเมืองใดประสงค์จะส่งผู้แทนรับเลือกตั้งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง นั้นๆ นั่นคือจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคที่มีองค์ประชุมขั้นต่ำ 100 คน ทำให้ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้การเลือกตั้งเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย มีความเป็นกลาง และการเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม


        ด้านนายสุชัย   บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการ ติดตามและเสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป ประเทศด้านการเมือง ที่ได้ออกมาในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสาขาพรรคการเมือง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดียิ่ง ต้องนำเรียนว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งหน้า ถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมาย พรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้ง พรรคการเมือง ที่ส่งผู้ที่จะลงสมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก ผู้แทนสภาราษฎร ต่อไปจะต้องมีสาขาผู้แทนพรรคการเมือง หรือต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ เขตรับผิดชอบ และต้องมีขบวนการกลั่นกรองผู้สมัคร ขึ้นมาถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้


    นายสุชัย กล่าวด้วยว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กฎหมายได้ยกเว้นไว้ แต่ ถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไป จะด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่ ขบวนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นจึงจะต้องมาดูความพร้อมของพรรคและตัวแทน ต่างๆ หรือเรียกว่าทั้งประเทศ   ส่วนวันนี้ที่ได้มาที่จังหวัดขอนแก่น เพราะเรามองว่าจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองหลวงของภาคอีสานหรือเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ว่าการจัดตั้งพรรคสาขาหรือตัวแทนสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในกระบวนการจัดทำกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election )ของพรรคการเมือง มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่ภาคอื่นๆด้วย เช่นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับฟังแล้วนำมาประมวลการศึกษา ประกอบกับกรรมาธิการของเรา ซึ่งถ้ามีกฎหมายของพรรคการเมืองหรือ พ.ร.บ.การเลือกตั้งเข้ามา ในการเลือกตั้งต้องมีแน่ๆ ต้องมีการแก้ไขในข้อมูล ด้วยการการกลั่นกรองกฎหมาย ออกกฎหมายร่วมกับวุฒิสภา    
     “วันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าผู้แทนพรรคการเมือง ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหลายพรรคการเมือง ที่ส่งตัวแทนมาให้ข้อคิดเห็นในครั้งนี้ นอกจากนั้นยัง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งในสิ่งที่มาวันนี้เพื่อนำผลของการศึกษาที่มารับฟัง ข้อเสนอข้อคิดเห็นของกฎหมาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาต่อไป”นายสุรชัย กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ร.ร.น้ำพองศึกษา ขอนแก่น” จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
ชาวขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมกส์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้วพบทุกคนยังคงระวังตัวและรักษาความปลอดภัย
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน
ศาลปกครองสูงสุดมีคำส่งรับฟ้องหลังพบมูลความผิดสรรหาอธิการบดี มข.คนปัจจุบัน