วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ที่ ขอนแก่น

16 ธ.ค. 2021
205

สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ที่ ขอนแก่น
ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านม่วง สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, และคณะ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อนำคณะตรวจติดตาม สพฐ. นำโดย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตถกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านม่วง โดยมี นายชิตเมทา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ


นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วง กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2 /2564 ดำเนินการดังนี้ เปิดเรียนช่วงที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยการเรียนแบบ onsite ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 จัดการเรียนแบบ onhand online เป็นสำคัญ เนื่องจาก โรงเรียนปิดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยทางโรงเรียนบ้านม่วงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาและขอความเห็นชอบในการเปิดเรียนช่วงที่2 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปิดเรียนได้ โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจึงทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นมา.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ