วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“กฟก.สาขา จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรและตรวจรูปพันธุ์สัตว์

“กฟก.สาขา จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรและตรวจรูปพันธุ์สัตว์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากการที่ กฟก.สาขา จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรและตรวจรูปพันธุ์สัตว์ องค์กร ที่ได้รับงบกู้ยืมปี 2564 จำนวน 5 องค์กรดังนี้ 1.กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัวบาน ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2 กลุ่มเกษตร พอเพียง สปศ.ขอนแก่นตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 .กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 4.กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค-กระบือ บ้านห้วยฮวก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และ5 .สภาเกษตรกรไทย อำเภอมัญจาคีรี ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโครงการงบกู้ยืมปี 2564 จากการตรวจสอบพบว่าทางกลุ่มได้จัดโครงการเป็นเลี้ยงพันธุ์โค เพื่อจำหน่าย เนื่องจากสมาชิกในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นร่วมกันว่า การเลี้ยงโคจะสร้างรายได้ให้กับองค์กรมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น และสมาชิกมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าการเลี้ยงอย่างอื่น ประกอบกับสภาพภูมิประเทศบริเวณ ใน พื้นที่ จ.ขอนแก่น เหมาะสำหรับการเลี้ยงโค เกษตรกรในพื้นที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็นอย่างดี และสามารถขอคำปรึกษาจากปศุสัตว์จังหวัดเรื่องการเลี้ยงพันธุ์โคเพื่อจำหน่ายได้ ขณะนี้ทางองค์กรได้ปรึกษาหารือเพื่อดำเนินตามแผนโครงการ พร้มทั้งแจ้งให้สำนักงานรับทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามแผนโครงการต่อไป
นายสานิต กล่าวด้วยว่า จากการติดตามการดำเนินงานขององค์กรอย่างใกล้ชิด ทำให้ได้รับทราบการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกองค์กรยื่นเสนอแผนโครงการ นำเงินกู้ยืมไปเลี้ยงโค พบว่า สมาชิกมีความถนัดเรื่องการเลี้ยงโคมากกว่า เพราะในเขตพื้นที่ ที่ได้ตรวจเยี่ยมองค์กรและตรวจรูปพันธุ์สัตว์ ๆ มีอาชีพเลี้ยงโคเป็นหลัก ทางสำนักงานจึงได้เสนอแนวทางให้สมาชิกในองค์กร ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพราะการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ จะต้องนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สมาชิกมีความถนัด แผนโครงการที่ยื่นเสนอมาจะต้องมีความเป็นไปได้ ทางสมาชิกในองค์กรทุกคนมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงโคอยู่แล้ว สำนักงานมีหน้าที่เข้าไปเสริม แนะนำส่งเสริม ในส่วนที่ขาดไปร่วมกัน.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ