วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ไทยขยับอันดับความมั่นคงสุขภาพโลกขึ้นเป็น 1 ในท๊อป 5 ของโลก เเละอันดับ 1 ของเอเชีย

ไทยขยับอันดับขึ้นเป็นอันดับที่ 5 จาก 195 ประเทศ​ที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ เผยไทยได้อันดับหนึ่งจากทุกประเทศด้านการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็ว (Early Detection and Reporting) และเป็นอันดับสองด้านการตอบโต้รวดเร็ว (Rapid Response) ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชีย
          วันนี้ (10 ธันวาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อพฤศจิกายน 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) เป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลกและเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John Hopkins University และ Nuclear Threat Initiative) ได้นำเสนอผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ล่าสุด มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ รายงานผลการประเมินระดับใหม่ ปี 2564 พบว่า ไทยขยับขึ้นเป็นอันดับ 5 จาก 195 ประเทศ ด้วยคะแนน 68.2 จาก 100 คะแนน
          ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเต็มที่ อันเห็นได้จากการตรวจพบผู้ป่วยโควิด 19  รายแรกนอกประเทศจีน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือการเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ และตอบโต้สถานการณ์การระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไทยเป็นอันดับ 1 (91.5 จาก 100 คะแนน) ในด้านความสามารถในการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็ว รองลงมาคือ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นอันดับที่ 2 จากทุกประเทศที่เด่นด้านการตอบโต้ที่รวดเร็ว (67.3 จาก 100 คะแนน) รองจากฟินแลนด์ ส่วนหนึ่งเป็นผลสำเร็จจากการที่ไทยเป็นประธานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพ (GHSA Chair) ในปีที่ผ่านมา ที่เน้นการทำงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและทำงานโดยประยุกต์หลักสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถระบุแนวทางการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น เพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้
          “ประเทศไทยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชนและประชาชนที่ร่วมด้วยช่วยกัน โดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าที่ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับนี้เป็นการสะท้อนให้สากลเห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายด้านสาธารณสุขและการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” นายอนุทิน กล่าว
          10 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health security) อันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 75.9 คะแนน  2. ออสเตรเลีย 71.1 คะแนน 3. ฟินแลนด์ 70.9 คะแนน 4. แคนาดา 69.8 คะแนน 5. ไทย 68.2 คะแนน 6. สโลวีเนีย 67.8 คะแนน 7. สหราชอาณาจักร 67.2 คะแนน 8. เยอรมนี 65.5 คะแนน 9. เกาหลีใต้ 65.4 คะแนน และ 10.สวีเดน 64.9 คะแนน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวอำเภอชุมแพร่วมบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสจัดตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 79 ปี
จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ
ผู้ปกครองโอด ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ราคาแพงมาก รัฐควรสนับสนุนให้ชัดเจน ปรับลดอะไรได้ควรช่วยกัน
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
รัฐบาล คาดโอนเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ก.ค.นี้