วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

นายกฯทน.ขอนแก่น บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นายกฯทน.ขอนแก่น บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการต่างๆ โดยจะนำข้อมูล/ข้อคิดเห็น ไปดำเนินการขับเคลื่อนตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป


    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ต่อกรณีที่ นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (ประธานคณะกรรมาธิการฯ) พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ(รองประธานวุฒิสภา คนที่2) เดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออคิด โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุเทพ มณีโชติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น) ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารจากบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด  ผศ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย(รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


         ในการนี้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์(นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น) ได้บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ดังนี้1.ภาพรวมการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น2.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3.โครงการSmart City/ Mice City และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา(สายเหนือ-ใต้)4.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น
   คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการต่างๆ โดยจะนำข้อมูล/ข้อคิดเห็น ไปดำเนินการขับเคลื่อนตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ