วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ปี 2565 – 2566 วันที่ 21 มกราคม 2565 เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือเรียนไปยัง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก เนื้อหามีแต่ความว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ปี 2565 – 2566 มีช่วงเวลารับสมัครดังนี้ ช่วงแรก วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น. รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามประกาศของสหกรณ์ ณ หน่วยเลือกตั้ง รับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ประกอบด้วย เขตบริการที่ 2 อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย เขตบริการที่ 4 อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง เขตบริการที่ 5 อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน เขตบริการที่ 5 อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า เขตบริการที่ 5 อำเภอหนองเรือ อำเภอสีชมพู เขตบริการที่ 6 จังหวัด 2 และกำหนดการเลือกตั้ง/สรรหา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 -15.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์ ช่วงที่สอง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านการสรรหา ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด วันที่ 21 มกราคม 2565 เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
จึงเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนของพวกเราตามหลักประชาธิปไตย จากบทเรียนในอดีต กรณีเงินถูกยักยอกไป 431ล้านบาทเศษ การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กองทุนสวัสดิการเดิม(ก.ส.ส1-6,กสช.1-3) สกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล้วนเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จึงฝากให้สมาชิกคิดให้รอบคอบ อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างในการเลือกตั้ง แล้วเราจะได้บุคคลที่มาทำงานโดยยึดประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
1 ธันวาคม 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่น ทำแผนมือมีดแทงคอหญิงตายคางานงิ้ว ขณะที่ผู้ต้องหาเตือนนักเที่ยวอย่าซ่า เพราะอาจจะเจอของจริงกว่าตนเองก็ได้
ขอนแก่น ยูไนเต็ดชนะหืดจับผ่านเข้ารอบ ผลฟุตบอลรีโว่ คัพ 2023/24 รอบ 32 ทีมสุดท้าย
กระทรวงวัฒนธรรม ชูงานเทศกาลไหมฯ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในงาน Thailand Winter Festival ของประเทศ
ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน
สุดคึกคัก!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นจัด”พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส The Great Celebration 2024″
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท