วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ปี 2565 – 2566 วันที่ 21 มกราคม 2565 เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือเรียนไปยัง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก เนื้อหามีแต่ความว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ปี 2565 – 2566 มีช่วงเวลารับสมัครดังนี้ ช่วงแรก วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น. รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามประกาศของสหกรณ์ ณ หน่วยเลือกตั้ง รับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ประกอบด้วย เขตบริการที่ 2 อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย เขตบริการที่ 4 อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง เขตบริการที่ 5 อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน เขตบริการที่ 5 อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า เขตบริการที่ 5 อำเภอหนองเรือ อำเภอสีชมพู เขตบริการที่ 6 จังหวัด 2 และกำหนดการเลือกตั้ง/สรรหา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 -15.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์ ช่วงที่สอง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านการสรรหา ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด วันที่ 21 มกราคม 2565 เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
จึงเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนของพวกเราตามหลักประชาธิปไตย จากบทเรียนในอดีต กรณีเงินถูกยักยอกไป 431ล้านบาทเศษ การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กองทุนสวัสดิการเดิม(ก.ส.ส1-6,กสช.1-3) สกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล้วนเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จึงฝากให้สมาชิกคิดให้รอบคอบ อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างในการเลือกตั้ง แล้วเราจะได้บุคคลที่มาทำงานโดยยึดประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
1 ธันวาคม 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
เปิดแล้ว งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน