วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ธอส. ส่ง SMS ให้ประชาชน แจ้งวงเงินที่สามารถกู้ได้

ตามที่มีประเด็นเรื่อง ธอส. ส่ง SMS ให้ประชาชน แจ้งวงเงินที่สามารถกู้ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีที่มีผู้ส่งข้อความ โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า “GBH” ระบุว่า “คุณสามารถกู้ได้ 3,600,000 จากทางเรา” พร้อมแนบลิงก์ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ชี้แจงว่า ชื่อผู้ส่งดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากชื่อผู้ส่งใกล้เคียงกับ SMS จาก ธอส. ที่ใช้ชื่อว่า “GHBank” หรือ GHBSmart” .โดย ธอส. ขอยืนยันว่าข้อความ SMS จาก “GBH” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธอส. ซึ่งปัจจุบันธนาคาร ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อแจ้งวงเงินให้กู้หรือเชิญให้ประชาชนทั่วไปกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้หากลูกค้าได้รับ SMS ในลักษณะเดียวกันนี้ ขอแนะนำให้สอบถามธนาคารต้นเรื่องทุกครั้งก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือโทร Call Center 02 6459000.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความที่ใช้ชื่อผู้ส่งว่า “GBH” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และปัจจุบันธนาคาร ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อแจ้งวงเงินให้กู้หรือเชิญให้ประชาชนทั่วไปกู้แต่อย่างใด.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระทรวงการคลัง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg