วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 140 แห่ง 28 พ.ย.นี้ ขณะที่ กกต.ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าวและตรวจจับผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตร สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ถูกน้ำท่วม มั่นใจคนขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคับคั่ง

ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 140 แห่ง 28 พ.ย.นี้ ขณะที่ กกต.ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าวและตรวจจับผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเรือรับ-ส่ง หีบบัตร สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ถูกน้ำท่วม มั่นใจคนขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคับคั่ง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 พ.ย.2564 ที่ หอประชุม อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวิสิฐ จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ในฐานะ ผอ.กกต.อบต.ท่าพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง อบต.ท่าพระ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และวัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง อบต.ท่าพระ ตามกระบวนการและขั้นตอนของการเตรียมการเลือกตั้ง อบต.ที่กำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้

โดยเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำ อบต.ท่าพระ ได้ทำการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง รวมไปถึงคูหา และหีบบัตร รวมทั้งการตรวจสอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ขณะนี้ อบต.ท่าพระ ได้รับมอบบัตรเลือกตั้ง นายกฯ และ สมาชิกฯ และเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง เพื่อเตรียมแยกและแจกจ่ายให้กับหน่วยเลือกตั้งตามช่วงเวลาที่กำหนด

นายวิสิฐ จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ในฐานะ ผอ.กกต.อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า อบต.ท่าพระ มีทั้งหมด 17 เขตเลือกตั้ง โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 19 หน่วย ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกเป็นมีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบต. 8,404 คน และมีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ 8,378 คน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ดีและรอบคอบที่สุดเพื่อป้องกันการฉีกบัตรเกิน ซึ่งในการประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือ กปน. นั้นได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจและให้คำแนะนำในลำดับขั้นตอต่างๆในภาพรวมแล้ว ดังนั้นในวันแจกจ่ายหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งในวันที่ 27 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ทุกหน่วยเลือกตั้งจะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับและจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะที่ นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง นายก และสมาชิก สภา อบต. ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งทั้งสิ้น 140 อบต. ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนในการเตรียมการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.กำหนด ทั้ง 140 อบต.มีการเตรียมการและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้วในภาพรวมเกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ อสม.มาทำการตรวจคัดกรองและการจัดพื้นที่คูหาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิที่สูง หรือจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ที่พบว่า 6 หน่วยเลือกตั้งถูกน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางเข้าและออกได้ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเรือ ประจำพื้นที่เพื่อทำการรับและส่ง หีบบัตร รวมทั้งการจัดเรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปลงคะแนน โดยจะต้องมีการตรวจสอบว่าไม่ใช่การขนคนไปลงคะแนนเด็ดขาด

“ ภาพรวมของการเตรียมการเลือกตั้งขณะนี้พร้อมแล้วทั้ง 140 อบต. โดย กกต.ยังคงย้ำเตือนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอให้แจ้งผ่านระบบที่ กกต.กำหนด ก่อนการเลือกตั้ง 7 วันและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์นั้นคงอยู่ตามระเบียบที่ กกต.กำหนด ขณะที่เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นนั้นขณะนี้พบว่ามีการร้องเรียนทั้งหมด 4 เรื่อง แยกเป็นเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาที่ กกต.ขอนแก่น 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องป้ายหาเสียง 1 เรื่องและเรื่องของการจ่ายเงิน 2 เรื่อง และการร้องเรียนผ่านแอพพลิชั่นตาสับประรดของ กกต. 1 เรื่องคือเรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบและการสอบสวนชอง กกต.อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมั่นใจว่าชาวขอนแก่นจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสำคัญในระดับท้องถิ่น ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มากถึงร้อยละ 80”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้ว!หน่วยบริการทางการแพทย์รพ.ศรีนครินทร์ในห้างเซ็นทรัลฯขอนแก่น
เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มข. เปิดรับผู้เรียนตั้งแต่่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
(มีคลิป)มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น
ขอนแก่นคุมเข้มราคาปุ๋ย รับฤดูทำนาปีปีนี้ พบส่วนใหญ่ราคายังปกติ
ตร.รวบโจ๋วัย 19 ปีร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานบริษัทขนส่งและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกเหยื่อพัวพันคดีฟอกเงินจนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินสูญกว่า 3 แสนบาท
อีสานโพลเผย คนอีสานพร้อมเลือกตั้งภายในไม่เกิน 5 ปี ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง ตามแผนการกระจายอำนาจการบริหารสู่ระดับพื้นที่