วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน 28 บาทต่อลิตร/กบง.ปรับดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว 1 ธ.ค.64-31 มี.ค.65

กบง.ปรับดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว 1 ธ.ค.64-31 มี.ค.65

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล (บี100) ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ 7% (บี7) 10% (บี10) และ 20% (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ 7% (บี7) เริ่มจำหน่ายผ่านสถานีบริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 5265 ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลผ่านสถานีบริการไม่เกิน 28 บาทต่อลิตร จากราคา B7 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 28.84 บาทต่อลิตร และยังได้ขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้ปรับขึ้นราคา ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่ต้องการให้กระทบต่อประชาชน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการนี้ได้มีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจึงประกาศเป็นนโยบายออกมา อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 เดือนที่ใช้มาตรการนี้ กระทรวงพลังงานจะจับตามองราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด หากราคามีการเปลี่ยนไปในทิศทางใด ก็อาจจะมีการปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการปรับลดส่วนผสมของ บี100 ในน้ำมันดีเซล จำทำให้มีการใช้ บี100 ลดลงจาก 4.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 4.16 ล้านลิตรต่อวัน ปัจจุบันราคา บี100 อยู่ที่ 46.88 บาทต่อลิตร มีผลต่อราคาน้ำมัน 50-80 สตางค์ต่อลิตร

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อลดส่วนผสม บี100 แล้ว ก็จะชดเชยราคาน้ำมันเหลือ 3,886 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 2,956 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมัน 23,356 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 20,400 ล้านบาท

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯทน.ขอนแก่น บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
คณะ สว.ลงพื้นที่ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหา ปชช.นำเสนอรัฐบาลช่วยเหลือแก้ไข
ขอนแก่นคลายล็อคให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 4 ทุ่มแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus และ TSC 2 Plus
ผู้ประกอบการขอนแก่นเร่งสมัครเข้ารับการประเมิน SHA Plus หลัง ศบค.คลายล็อคและให้ 6 อำเภอเป็นพื้นที่บลูโซน ต้นแบบท่องเที่ยว
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย”
“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” เตรียมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 – 2566