วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ของดีเมือง101/เยี่ยมชม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด

มวลชนไทยนิวส์พามาสัญจรเยี่ยมชม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

โดยทาง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพ และการนำภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ในทุกๆด้าน มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า OTOP ของไทย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการตลาดแหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสนับสนุนพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี้จำหน่ายข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา อันเลื่องชื่อของดีเมืองร้องเอ็ด สมกับคำร่ำลือว่า ..ร้อยเอ็ดเด็ดที่ข้าวหอมมะลิ..ข้าวหอมมะลิหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ซึ่งเป็นสินค้า IG ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและยังมีเครือข่ายของดี OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 20 อำเภอ เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย โดยมี สินค้าแนะนำประกอบด้วย กระเช้าของขวัญปีใหม่ จากสินค้า OTOP ชุดพิเศษ หลากหลายราคา ชุดกระเช้าของขวัญไข่เป็ดน้ำท่วม ปลาแห้ง ปลาแดดเดียวน้ำท่วม ราคาประหยัด สินค้า OTOP ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ชุดผ้าบาติก ชุดผ้าสาเกตผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าซิ่น ผ้าถุงสุดเท่ห์ สุดสวยสำหรับสุภาพสตรี และอื่นๆอีก ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดร้อนเอ็ดเชิญแวะมาเลือกซื้อของที่ระลึกได้ที่นี้นะครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯทน.ขอนแก่น บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
อสังหาฯขอนแก่นบูม!!เปิดตัว ‘ฉัตรเพชรปาร์ค คอนโด’คอนโดสุดหรูแห่งใหม่ใกล้ มข.
ชาวขอนแก่นพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
ขอนแก่นคลายล็อคให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 4 ทุ่มแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus และ TSC 2 Plus
ผู้ประกอบการขอนแก่นเร่งสมัครเข้ารับการประเมิน SHA Plus หลัง ศบค.คลายล็อคและให้ 6 อำเภอเป็นพื้นที่บลูโซน ต้นแบบท่องเที่ยว
foodpanda ชวนลูกค้า Subscribe แพ็กเกจสมาชิก ‘pandapro’ ใช้ชีวิตอย่างโปรกับทุกบริการของ foodpanda จาก 150,000 ร้าน