วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

สำนักบริการวิชาการ นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นครั้งแรก

07 ส.ค. 2020
846

สำนักบริการวิชาการ นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นครั้งแรก

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เพื่อให้ประชาชนรู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้น

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ “บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการด้วยตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ทต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ชวิช ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ตู้สุขศาลา และหัวหน้าทีมวิทยากร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.อัมพล ห่อนาค ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมเป็นเกียรติ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผอ.สำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการว่า “สุขภาพของประชาชนในตำบลพระยืนมิ่งมลคล เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จึงได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้คิดค้นตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา เพื่อมาตรวจสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองเป็นเบื้องต้น ให้สามารถวางแผนด้านสุขภาพของตนเองได้”

ดร.ชวิช ศรีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา กล่าวว่า “ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลานี้ จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถวัดส่วนสูง น้ำหนัก เบาหวาน ความดัน ตรวจปอด ตรวจหัวใจ และเครื่องนี้ยังสามารถตรวจจับปริมาณแก๊สในลำไส้ อันเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้ด้วย หลังจากตรวจเสร็จแล้วเครื่องจะเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และมีแอพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) คัดกรองเป็นเบื้องต้น ก่อนส่งให้แพทย์วินิจฉัย และส่งต่อการรักษาต่อไป”

นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคล เปิดเผยว่า “ตำบลพระยืนมิ่งมงคลเป็นตำบลแรกที่นำตู้สุขศาลามาตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นตำบลต้นแบบ ควรการตรวจสุขภาพประชาชนในตำบลพระยืนมิ่งมงคลให้ครบทุกคน ต้องการต่อยอดโครงการให้เกิดผลอย่างจริงจัง และเป็นต้นแบบสุขภาพที่แท้จริง”

นายทองใบ คุณทะวงษ์ เปิดเผยว่า “ผลการตรวจจากเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ พบว่า มีความดัน เบาหวาน เป็นปกติทุกอย่าง แต่ผลการตรวจแก๊สในลำไส้มีค่าสูงกว่าปกติ คิดว่าต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความแน่ใจต่อไป”

นางทองวัน มุงคุณ เปิดเผยว่า “ตู้ตรวจสุขภาพสุขศาลาถือว่ามีประโยชน์มาก ทำให้ทราบสุขภาพของตนเองเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ตัวเองได้ควบคุมการรับประทานอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม และลดมัน”