วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ททท. ชวนคนไทยเที่ยวอีสาน ชูอัตลักษณ์ของดีของเด่น ดัน 16 ชุมชนตัวอย่าง ภายใต้โครงการ “เล่าเรื่องภูมิใจ ชุมชนไทย ชุมชนเท่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคอีสาน เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดันแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ“เล่าเรื่องภูมิใจ ชุมชนไทย ชุมชนเท่” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนกลับมาคึกคัก

การท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีเสน่ห์หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่พร้อมเปิดรับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจและเน้นการให้ความสำคัญระดับชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและคนในชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

16 ชุมชนตัวอย่างภายใต้โครงการ“เล่าเรื่องภูมิใจ ชุมชนไทย ชุมชนเท่”ประกอบด้วย ชุมชนเขมราฐ
จ.อุบลราชธานี, ชุมชนบ้านสวาย จ.สุรินทร์, ชุมชนบ้านบุไทร จ.นครราชสีมา, ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์, ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์, ชุมชนบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์, ชุมชนบ้านกกสะทอน จ.เลย, ชุมชนบ้านผาหวาย
(ภูป่าเปาะ) จ.เลย, ชุมชนบ้านเซินเหนือ จ.ขอนแก่น, ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ จ.ชัยภูมิ, ชุมชนบ้านนาถ่อน จ.นครพนม, ชุมชนบ้านเสมา จ.กาฬสินธุ์, ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.บึงกาฬ, ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย, ชุมชนบ้านเชียง
จ.อุดรธานี และชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ซึ่งทุก ๆ ชุมชนตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และมีความพร้อมในการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

นอกจากนี้ ในแต่ละชุมชนยังมีการวางมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย และมีจุดบริการ
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ จุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ให้เที่ยวได้อย่างปลอดภัย สบายใจและคลายกังวล