วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น : ม่วนซื้น โฮ แซว พี่น้องอุบลรัตน์เอามื้อสามัคคี วิถีเมือง “หมอแคน”

พช.ขอนแก่น : ม่วนซื้น โฮ แซว พี่น้องอุบลรัตน์เอามื้อสามัคคี วิถีเมือง “หมอแคน”
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน อ.อุบลรัตน์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

 1. รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล พบว่า อ.อุบลรัตน์ มีทั้งหมด 16 แปลง ขณะนี้ po ไว้ทั้งหมด 16 แปลง อยู่ระหว่างเร่งรัดให้มีการขุดปรับพื้นที่ให้เป็นตามแผนปฏิบัติการฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ มีทั้งหมด 24 แปลง ส่งเบิกแล้ว 1 แปลง อยู่ระหว่างเร่งรัดการขุดปรับพื้นที่และตรวจรับงาน จำนวน 23 แปลง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์
 2. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง นางมรรยา นามโสม หมู่ 2 ต.บ้านดงขนาดพื้นที่ 3ไร่ สัดส่วน 2:3 สภาพดินร่วนปนทราย ขุดได้ปริมาตรดิน 4,000 ลบ.ม. จำนวนเงิน 95,100 บาท โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
  – ทำปุ๋ยหมักพืชสด เพื่อเติมไนโตรเจนให้ดิน บำรุงดินและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 1 ตัน ใช้บำรุงพืชได้ 5 ไร่
  – การปลูกไม้ผล บนคันนาทองคำ
  – การห่มดิน รักษาความชุ่มชื้นของดิน
  – การลงแขกเกี่ยวข้าว
  – ชื่มชมผลผลิตจากแปลงฯ เช่น แตงไทย ,ข้าวโพดข้าวเหนียว ,มะนาว เป็นต้น
 3. ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดผ้าบ้านดง สินค้า OTOP ของดีอำเภออุบลรัตน์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า เช่น ตุ๊กตาไดโนเสาร์ พวงกุญแจไดโนเสาร์ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย เป็นต้น
 4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ณ แปลง นางดวงเดือน ตรีศรี หมู่ 2 ต.บ้านดงขนาดพื้นที่ 3ไร่ สัดส่วน 1:3 สภาพดินร่วนปนทราย ขุดได้ปริมาตรดิน 3138.75 ลบ.ม. จำนวนเงิน 74,667.15 บาท ที่พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนครัวตัวอย่าง พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชน ในการนี้ ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ จาก นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพร. นพต. ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไข่ไก่ขอนแก่น ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท ขณะที่พ่อค้าคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ ด้วยเหตุต้นทุนการเลี้ยงยังคงที่
เทศบาลนครขอนแก่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ การรำบวงสรวง
(มีคลิป)ขอนแก่นเปิดให้ชมเช็คอินแล้วเฮือนโบราณ 26 หลังที่ขอนแก่น รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น
ร้อยเอ็ด Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร
ชาวนาขอนแก่น โอดของแพงทุกอย่าง แต่ก็ต้องตัดสินใจจ้างรถเกี่ยวข้าวเพราะคุ้มทุนและถูกกว่าจ้างคนเกี่ยว
ขอนแก่น สร้างเฮือนโบราณ 26 หลัง หน้าศาลากลางจังหวัด หวังเป็นแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเทศกาลงานไหม