วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น อบรม “การทำสบู่จากโปรตีนไหม กระดาษสา และชาใบหม่อน”

06 ส.ค. 2020
1052

    ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การทำสบู่จากโปรตีนไหม การทำกระดาษสาจากต้นหม่อน และการทำชาใบหม่อน” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม โดยมี ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าี่ อบต. วิยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้

นายนิคม กลางหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม กล่าวว่า”การอบรมครั้งนี้ เราจะได้ความงามจากสบู่โปรตีนไหม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

   ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมว่า “สำนักบริการวิชาการกำลังสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงกับพระธาตุขามแก่น อาจจะเป็นการท่องเที่ยววันเดียวกลับ (One Day Trip) ท่ากระเสริมเป็นทางผ่าน ควรจะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริม และอีกประการคือการต่อยอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญ เราต้องลดรายจ่าย สร้างรายได้ เช่นการทำสบู่ ขายได้ก็ต้องขายเพื่อเป็นรายได้ของครัวเรือน”