วันอาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมจำนวน 126 อัตรา โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน17 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 69 อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา วุฒิการศึกษาม.3 ,ม.6 ,ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโทรับสมัครวันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2564ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg