วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลหนัก ซ่อมถนน-สะพาน เครื่องสาธารณูปโภค หลังระดับน้ำท่วมเริ่มลดลง

ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลหนัก ซ่อมถนน-สะพาน เครื่องสาธารณูปโภค หลังระดับน้ำท่วมเริ่มลดลง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “ถนนดี มีน้ำดื่ม-น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” พร้อมปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลเพื่อพัฒนาโครงข่ายพื้นที่การคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะกับการเน่งซ่อมแซมถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ที่ในขณะนี้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดส่งเครื่องจักรกล ในประเภทต่างๆตามแผนการดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งคณะทำงานได้แยกประเภทออกเป็นชุดปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุก,ชุดซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง, ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล, ชุดบรรเทาสาธารณภัยชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มุกฝ่ายจะออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะกับการพัฒนาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะและในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

“ในช่วงที่ผ่านมาขอนแก่นมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และมีบางพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ตลอดจนจะต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่ใกล้จะมาถึง ดังนั่นแผนงานที อบจ.ได้กำหนดซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคให้มีน้ำกิน น้ำใช้โดยไม่เดือดร้อน ซึ่งจัดเป็น ภารกิจหลัก ที่ อบจ.ขอนแก่น จะรีบดำเนินการ และยังมีอีกหลายภารกิจที่จะเร่งดำเนินการเช่นกัย ซึ่งโครงการถนนดี มีน้ำดื่ม – น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย ทุกฝ่ายจะเร่งปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า1,600 กม.”

นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการนั้นได้ แบ่งชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วยชุดปรับเกรดถนนผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุกใน 26 อำเภอ ชุดซ่อมปะหลุผิวจราจรถนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น โดยที่พื้นที่ซ่อมปะหลุมบ่อไม่น้อยกว่า 32,200 ตารางเมตร ได้มีการแบ่งชุดปฏิบัติงานย่อยออกเป็น 2 ชุด รวมไปถึงชุดปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด จำนวน 20 เครื่อง ชุดพัฒนาบ่อบาดาลจำนวน 1 ชุด โดยกำหนดเป้าหมาย 150 บ่อ, ชุดรถบรรทุกน้ำ เร่งแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค และชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 ชุด
รวมชุดปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ จำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้ว ถนนทุกสายจะใช้การได้ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ