วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลหนัก ซ่อมถนน-สะพาน เครื่องสาธารณูปโภค หลังระดับน้ำท่วมเริ่มลดลง

ขอนแก่นระดมเครื่องจักรกลหนัก ซ่อมถนน-สะพาน เครื่องสาธารณูปโภค หลังระดับน้ำท่วมเริ่มลดลง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “ถนนดี มีน้ำดื่ม-น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” พร้อมปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลเพื่อพัฒนาโครงข่ายพื้นที่การคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะกับการเน่งซ่อมแซมถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ที่ในขณะนี้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดส่งเครื่องจักรกล ในประเภทต่างๆตามแผนการดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งคณะทำงานได้แยกประเภทออกเป็นชุดปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุก,ชุดซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง, ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล, ชุดบรรเทาสาธารณภัยชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มุกฝ่ายจะออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะกับการพัฒนาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะและในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

“ในช่วงที่ผ่านมาขอนแก่นมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และมีบางพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ตลอดจนจะต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่ใกล้จะมาถึง ดังนั่นแผนงานที อบจ.ได้กำหนดซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคให้มีน้ำกิน น้ำใช้โดยไม่เดือดร้อน ซึ่งจัดเป็น ภารกิจหลัก ที่ อบจ.ขอนแก่น จะรีบดำเนินการ และยังมีอีกหลายภารกิจที่จะเร่งดำเนินการเช่นกัย ซึ่งโครงการถนนดี มีน้ำดื่ม – น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย ทุกฝ่ายจะเร่งปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า1,600 กม.”

นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการนั้นได้ แบ่งชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วยชุดปรับเกรดถนนผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุกใน 26 อำเภอ ชุดซ่อมปะหลุผิวจราจรถนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น โดยที่พื้นที่ซ่อมปะหลุมบ่อไม่น้อยกว่า 32,200 ตารางเมตร ได้มีการแบ่งชุดปฏิบัติงานย่อยออกเป็น 2 ชุด รวมไปถึงชุดปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด จำนวน 20 เครื่อง ชุดพัฒนาบ่อบาดาลจำนวน 1 ชุด โดยกำหนดเป้าหมาย 150 บ่อ, ชุดรถบรรทุกน้ำ เร่งแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค และชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 ชุด
รวมชุดปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ จำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้ว ถนนทุกสายจะใช้การได้ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“เอกราช” เผยไม่รู้เรื่อง หลังถูกระบุ ซบ ภท. คาดฝีมือคนในต้องการล้ม “ธรรมนัส” ย้ำชัดทุกอย่างต้องดูกันยาวๆ อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือ มโน ไปเอง
ช็อค !! หมูสามชั้นต้มกิโลกรัมละ 400 บาท หมูกรอบ กิโลกรัมละ 700 บาท แพงสุดในรอบ 60 ปี รับเทศกาลตรุษจีน
ปรบมือรัวๆเด็กไอที วอศ.ขอนแก่น สอบติด มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จ.ขอนแก่น จัดโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒการศึกษาเพิ่ม)
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ