วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ข่าวบิดเบือน ห้ามกรอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะเป็นของมิจฉาชีพ

01 พ.ย. 2021
170

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประเด็นเรื่อง ห้ามกรอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะเป็นของมิจฉาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.จากกรณีการแชร์ข้อมูลมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ พร้อมลิงก์ลงทะเบียนจากเพจเราชนะ โดยระบุว่าลิงก์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis เป็นลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพ ห้ามลงทะเบียนนั้น .ทางการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูลจากแชท และเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว โดยชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์จริง ที่ใช้สำหรับลงทะเบียนจริง ไม่ใช่ของมิจฉาชีพแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊กเราชนะ ไม่ใช่ช่องทางสื่อสารที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาล และมีการโพสต์เนื้อหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้.โดยข้อเท็จจริง คือ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งล่าสุดนั้น เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายเดิมที่เริ่มมีมาตรการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือยังต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติ.สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงรูปแบบเดิม คือ ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน เช่น หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนผ่าน MEA ได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ ขั้นตอนต่อมา เมื่อ MEA แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนแล้ว ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ หลังจากนั้น MEA จะส่งข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งหากข้อมูลถูกต้องกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจำนวนค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 315 บาท ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ .อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่มีขนาดเครื่องวัดฯ ขนาด 5(15) แอมแปร์ เมื่อใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการในปัจจุบันแทนสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่แม้จะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในเดือนนั้น ๆ เช่นกัน.นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจงถึงมาตรการลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยลดค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) ซึ่งสนับสนุน วงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง) โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือ ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้ สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่).ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร จากการไฟฟ้านครหลวงที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจากการประปาส่วนภูมิภาคได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือโทรสายด่วน 1662.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ลิงก์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis เป็นลิงก์ลงทะเบียนผ่าน MEA ไม่ใช่ของมิจฉาชีพ แต่ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊กเราชนะไม่ใช่ช่องทางสื่อสารที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาล และมีการโพสต์เนื้อหาข้อมูลมาตรการไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg