วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครการ “สตรีกระนวนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าซิ่นและผ้าไทย” อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สตรีกระนวนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าซิ่นและผ้าไทย” อำเภอกระนวน โดยมีนายเศรษฐวัฒน์ อุทรส พัฒนาการอำเภอกระนวน พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอกระนวน รวม 400 คน
กิจกรรมสำคัญภายในงาน มีการแสดงแฟชั่นโชว์ เดินแบบสวมใส่ผ้าซิ่น ผ้าไหม และการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสตรีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเรื่อง “การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี