วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

จัดหนักแน่/ดร.สาธิต แจง Smart อย. มอบนโยบายเน้นรวดเร็ว โปร่งใส จัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก้าวสู่ Smart อย. มอบนโยบายเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส เข้มการกลั่นกรองโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริง ดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างความรอบรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคใ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก้าวสู่ Smart อย. มอบนโยบายเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส เข้มการกลั่นกรองโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริง ดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างความรอบรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

     วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การต้อนรับ

     ดร.สาธิตกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างดี ได้เห็นชอบที่ อย. มีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ Smart อย. พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนให้เพิ่มความเข้มงวดในการกลั่นกรองโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ กสทช. สบค. ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมทั้งให้ต่อยอดการดำเนินภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น
Smart อย. “รวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากล”

       ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2565 มุ่งเน้นดำเนินงาน 7 โครงการ คือ 1.สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด 19 2.การพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม 3.การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 4.พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมกำกับดูแลเชิงรุก 5.การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6.พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 7.พัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นองค์กรสุขภาพดี โดยมีนโยบายเน้นหนักด้านอาหารและยา ได้แก่ การสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ เร่งพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น การจัดช่องทางด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโควิด 19 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นคง ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ, จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายออนไลน์ ร่วมกับ e-Market Place และ โซเชียลมีเดียต่างๆ และจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา/กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ตั้งเป้าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% และเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการลดทรัพยากรในการวิจัยและระยะเวลาการขึ้นทะเบียน อย่างน้อย 200 รายการ และพัฒนากระบวนการอนุมัติอนุญาตให้ “รวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส” โดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตภายใน 3 นาที

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ มุ่งพัฒนาวงการเทเบิลเทนนิสไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
รัฐบาลเอาผิดคนทุจริตโครงการรัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 639 คดี
ยิ่งใหญ่!! บุรีรัมย์มาราธอน ปี 7 สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ไนท์รันมาตรฐานโลก ตั้งเป้า Gold Label รายการแรกของไทย
คิดดี ทำดี พูดดี สร้างสรรค์ดี เพื่อพี่น้องชาวชุมชนผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้า มีอายุยืนยาว อารมย์ดีสุขภาพแข็งแรง
SCG x เอ็มควอเทียร์ เปิดผลงานอาร์ต Life and Breath monument เพราะ ‘อากาศคือชีวิต’
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และบลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย”