วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

เจาะแนวโน้ม Bio-Circular-Green Model ในอุตสาหกรรมชีวภาพไปกับงานสัมมนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 พ.ย.นี้

 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา เรื่อง BCG MODEL จะไปในทิศทางใด จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างไร แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ Bio-Circular-Green Economy model หรือ BCG model เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีการเพาะปลูกอ้อย ทำให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (BIO ECONOMY NON-FOOD) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมด้านชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาลนั้น เพื่อวางรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวได้ตามรายละเอียด ดังนี้

BCG MODEL จะไปในทิศทางใด จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างไร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้

  • B : BIO ECONOMY
  • C : CIRCULAR ECONOMY
  • G : GREEN ECONOMY
  • เพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาฯ บรรเทาภาระพี่น้องประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์”
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
แบรนด์จูเนียร์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดผสมนมและแคลเซียม’ เสริมความพร้อมให้ลูก ดื่มง่าย แคลเซียมสูง คุณประโยชน์คูณสอง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนเครื่องติดตามสัญญาณชีพและชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR แก่โรงพยาบาลสิรินธร”