วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการจังหวัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
-เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมทีมงานฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีฯ
-เวลา 08.20 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และ นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีฯ
-เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม ม.8 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง