ร้อยเอ็ด พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            เมื่อเวลาประมาณ 13:30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งที่ 1 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม ต่อจากนั้น ได้นำกล่าวถวายพระพร และทำพิธีเปิด หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ที่บริเวณเกาะกลางถนน เสร็จพิธี

       นายมังกร ยนต์ตระกลู นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชาพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนสายร้อยเอ็ดมหาสารคาม.  และถนนสายร้อยเอ็ด โพนทอง เป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 แห่ง

ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นถนนสายเศรษฐกิจ โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอั นเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น รูปประธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน.

//////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047