วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 ที่โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” และ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น ภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในรูปแบบกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการคลินิกทันตกรรม การให้บริการตัดผมฟรี การรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม การให้บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแจกจ่ายพันธ์กล้าไม้ การปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ การเทน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของน้ำ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสี ทำความสะอาดวัดโพธาราม ปรับปรุงทัศนียภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนในพื้นที่