วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ชาวขอนแก่นรับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเกือบ 650,000 คน พร้อมจุดบริการวัคซีนแบบวอร์คอิน การวัคซีนเด็กวันที่ 2 ยังคงคึกคักเล็งจัดรถโมบายบุกฉีดถึงโรงเรียน

ชาวขอนแก่นรับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเกือบ 650,000 คน พร้อมจุดบริการวัคซีนแบบวอร์คอินสูตรไขว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่การให้บริการวัคซีนเด็กวันที่ 2 ยังคงคึกคักเล็งจัดรถโมบายบุกฉีดถึงโรงเรียน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดเป็นจุดบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ซึ่งวันนี้เป็นที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาขอให้บริการวัคซีนแบบไขว้ เข็ม 1 ชิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า แบบวอร์คอิน ยังคงมีประชาชนชาวขอนแก่นทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและวาระของจังหวัด ซึ่งทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังกันในการให้บริการวัคซีนตามที่รัฐจัดสรรและวัคซีนทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดขอนแก่น ถึงวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19แล้วรวม 636,425 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้คือ 1,256,172 คน ทำให้ขณะนี้ยังคงเหลือประชากรชาวขอนแก่นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวม 619,747 คน ดังนั้นการเร่งให้บริการวัคซีนในทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป


“ วันนี้เป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมา ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้เปิดให้บริการวัคซีนสูตรไขว้ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยจำกัดการให้บริการวันละ 1,000 คน ขณะเดียวกันยังคงมีรายงานว่า รพ.พล ได้เปิดการให้บริการวัคซีนแบบวอร์คอิน โดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต อ.พล เป็นลำดับ อย่างไรก็ตามสำหรับการให้บริการวัคซีนกับเด็กๆ ในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในกลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ 2 วันนี้ยังคงมีสถานศึกษาทยอยนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไฟเซอร์ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามยอดของการจัดสรรวัคซีนรอบแรกจากกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งมาให้กับ จ.ขอนแก่น รวมกว่า 47,850 โดส จากจำนวนนักเรียนที่ยินยอมรับวัคซีนทั้งจังหวัดกว่า 90,000 คน ดังนั้นขณะนี้หน่วยบริการวัคซีนทุกแห่งได้เร่งฉีดให้กับกลุ่มอายุดังกล่าวคู่ขนานกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งยังคงมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วแบบโมบายวัคซีนเคลื่อนที่เข้าฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่โรงเรียน ตามรอบการออกหน่วยบริการวัคซีนตามแผนงานที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้”


ขณะที่ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า เทศบาลฯต้องขออภัยผู้ที่มารับบริการวัคซีนหากไม่ได้รับความสะดวกหรือการให้บริการที่ไม่ครอบคลุม เนื่องจากแผนงานร่วม รพ.พล นั้นได้ปรับย้ายจุดบริการวัคซีนจาก หอประชุมที่ว่าการ อ.พล มาที่ หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ยังคงเร่งการฉีดวัคซีนตามรอบการนัดหมายอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และในวันที่ 7 ต.ค. นั้นได้กำหนดการให้บริการแบบวอร์คอิน ในกลุ่มเป้าหมาย 608 และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ยอดรวม 3,000 คน โดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือผู้ที่อยู่ในเขต อ.พล ที่สามารถเข้ารับบริการวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรเข็ม 1 ชิโนแวคและเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว รวมไปถึงผู้ที่มีความประสงค์จะรับเข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า จากที่ได้รับเข็ม 1 ชิโนแวคมาจากหน่วยพยาบาลอื่นก็สามารถที่จะติดต่อกับ รพ.พล เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล ตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้เช่นกัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg