วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 ก.ค. 2020
723

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน และผู้บริหาร ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแต่พระสงฆ์ 5 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีวางพานพุ่ม และผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไป ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา