วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น หนุนผลิตภัณฑ์เด่น KBO ขึ้นห้างทดสอบตลาด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการ นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเป้าหมายจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ทำการทดสอบตลาด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
โดยในวันนี้ มีประชาชนทั่วไปเดินเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นจำนวนมาก