วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

21 ก.ย. 2021
627

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ เวลา 15.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หรือ NETSAT –  North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center โดยมี โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมการแถลงในหัวข้อ “NETSAT for Education Transformation” ต่อด้วยหัวข้อ “NETSAT วัดอะไร?” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ และ “เตรียมพร้อมกับการสอบ NETSAT” โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราชผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ และ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ผู้จัดการศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ   ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้น นี้มุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้  ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม สามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่


        ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ภายใต้ วิสัยทัศน์ การเป็น “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ชั้นนำระดับชาติ” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ

บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และสื่อมวลชนมาร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็ปไซต์ต่างๆซึ่งมี ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมในเวลาเดียวกันกว่า 1,000 คน
       สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดตลอดจนการใช้บริการต่างๆของ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT –  North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center สามารถเข้าดูได้ที่เว็ปไซต์ https://netsat.kku.ac.th/ หรือเพจเฟสบุคชื่อ NET SAT

ที่มา/ https://xn--12cb6djb7bia0ar7b4a3cjd3a4ute.xn--o3cw4h/75874/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน
อลังการ!มข.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 65 “หัวใจโดดิดง”