วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

21 ก.ย. 2021
346

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ เวลา 15.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หรือ NETSAT –  North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center โดยมี โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมการแถลงในหัวข้อ “NETSAT for Education Transformation” ต่อด้วยหัวข้อ “NETSAT วัดอะไร?” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ และ “เตรียมพร้อมกับการสอบ NETSAT” โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราชผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ และ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ผู้จัดการศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ   ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้น นี้มุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้  ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม สามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่


        ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ภายใต้ วิสัยทัศน์ การเป็น “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ชั้นนำระดับชาติ” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ

บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และสื่อมวลชนมาร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็ปไซต์ต่างๆซึ่งมี ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมในเวลาเดียวกันกว่า 1,000 คน
       สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดตลอดจนการใช้บริการต่างๆของ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT –  North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center สามารถเข้าดูได้ที่เว็ปไซต์ https://netsat.kku.ac.th/ หรือเพจเฟสบุคชื่อ NET SAT

ที่มา/ https://xn--12cb6djb7bia0ar7b4a3cjd3a4ute.xn--o3cw4h/75874/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ
ภูมิใจ! นักวิจัย มข.คว้า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มข.เปิดทุ่งกันหัน- ทุ่งคอสมอส- ทุ่งดอกทานตะวัน และดอกดาวกระจาย รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
“KKBS มข.”รับมอบห้องวังเลิศ ห้องเรียนอัจฉริยะจากนายสุชัย วังเลิศ บ.เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย)
มข.โชว์ผลงานเด่นนับ 100 รายการ ผลงานวิจัยร่วมอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้ประกอบการทั่วภาคอีสาน ตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม