วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พช.ขอนแก่น : ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด พนักงาน ลูกจ้าง นักการตลาดรุ่นใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย ร่วมบริจาคโลหิตหรือบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563