วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ขอนแก่น /ปตท. – กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพอง สร้างความมั่นคงทาง พลังงาน เสริมรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

ขอนแก่น /ปตท. – กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพอง สร้างความมั่นคงทาง พลังงาน เสริมรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
เมื่อ 20 กันยายน 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิ ิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพองฉบับใหม่ ระยะเวลา 10 ปี (2564 – 2574) มูลค่ากว่า 53,000 ล้านบาท เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เพื่อร่วมกันบริหารจัดการด้าน ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศให้สำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด ซึ่งสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้า น้ำพอง ระหว่าง ปตท. และ กฟผ. ฉบับใหม่นี้ จะสอดคล้อง กับสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุด ลงในวันที่ 30 กัน ยายน 2564 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่.1 และ 2 ในปัจจุบัน และโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน จ.ขอนแก่น การผลิต 650 เมกะวัตต์ที่มีการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี2568ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่.1 (PDP2018 Revision 1) เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใช้ทรัพยยากรก๊าซธรรมชาติของประเทศจากแหล่งสินภูฮ่อมให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
นายอรรถพล ฤกษพ์บิลูย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่า ปตท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ กฟผ.เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดและถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับพันธกิจ ของ ปตท. และ กฟผ. ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าน้ำพองจะเป็นรากฐาน สำคัญ ที่จะรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒ นา จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อาทิโครงการพัฒนาท่าเรือบก(DryPort)โครงการสมารท์ซิตี้ จ.ขอนแก่นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับฐานเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ความร่วมมือของทั้ง ปตท.และกฟผ.ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งในการดึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของปตท. ที่มีประสบการด้านการจัดหาและบริหารจัดการพลัง งานอย่างมีประสิทธิภาพมากว่า 40 ปี และ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความมั่น คงทางพลังงานและสามารถพัฒนาความ เป็นอยู่จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย..
#ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาฯ บรรเทาภาระพี่น้องประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ