วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

อำเภอพระยืน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นนายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้
ร่วมปลูกผักสวนครัว “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระบุ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณริมหนองพระบุ
ร่วมกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณรอบหนองพระบุ
ในการนี้นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระยืน ร่วมกิจกรรมด้วย