วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบะยาว ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบะยาว ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง และอำเภอใกล้เคียง โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง และทีมงาน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โดย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก