วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

อำเภอบ้านแฮด มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

อำเภอบ้านแฮด มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ขำชื่น เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564 โดย นางพรทิพย์ ขำชื่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด ในนามเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย คือ นางบาหยัน มีคำทอง บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่6 บ้านโนนกล้วยหอม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นครัวเรือนยากจนตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สภาพที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่กับบุตรสาวและหลานชาย คือ นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์เชียง อายุ 30 ปี และเด็กชายทศพล เทพพั้ว ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.4 โรงเรียนหนองไฮขามเปื้ย
การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของครัวเรือนคู่เสี่ยวฯ ในครั้งนี้ ได้รับการช่วยเหลือด้านแรงงานในการก่อสร้างจากส่วนราชการอำเภอบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแฮด จิตอาสา เป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 44,485 บาทดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท
2. ผู้มีจิตกุศล สนับสนุนงบประมาณเป็นวัสดุเพิ่มเติม/ค่าอาหาร จำนวน 4,485 บาท
3. สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านแฮด ส่วนราชการต่างๆ
ในการนี้ นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบบ้านฯ ให้แก่ครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น พร้อมได้มอบข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่นางบาหยัน มีคำทอง และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯทน.ขอนแก่น บรรายสรุปการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
อสังหาฯขอนแก่นบูม!!เปิดตัว ‘ฉัตรเพชรปาร์ค คอนโด’คอนโดสุดหรูแห่งใหม่ใกล้ มข.
คณะ สว.ลงพื้นที่ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหา ปชช.นำเสนอรัฐบาลช่วยเหลือแก้ไข
ชาวขอนแก่นพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
ขอนแก่นคลายล็อคให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 4 ทุ่มแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus และ TSC 2 Plus
“ปชช.อ.เวียงเก่า”แห่! รับฟังความคิดเห็น การสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จ.ขอนแก่น