กลุ่มคนไร้บ้าน อยู่แบบมีส่วนร่วม มุ่งหวังการยืนในสังคมอย่างแข็งแรง

ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ‘บ้านโฮมแสนสุข’ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มก่อสร้างในปี 2561 ใช้งบประมาณทั้งหมด 24.7 ล้านบาทเศษ ภายในแบ่งเป็นห้องพัก รองรับคนไร้บ้านได้ 68 ราย (หมุนเวียนกันเข้ามาอยู่อาศัย) ปัจจุบันมีคนไร้บ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 136 ราย อาศัยอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ 25 ราย


นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น กล่าว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านที่มาอยู่ร่วมกันคือให้เขามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ การออกแบบเรื่องค่าน้ำค่าไฟ การออกแบบของพัฒนาอาชีพจะต้องทำอย่างไรเราจะมีองค์ประชุมประจำเดือนทุกเดือน การประชุมประจำเดือนใช้เป็นพื้นที่ รวมสมาชิกในศูนย์ บ้าในเรื่องของการปฏิบัติลงมือทำมีจุดมุ่งหวังอะไร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นพื้นที่ตั้งหลักและ พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าไปยืนในสังคมอย่างแข็งแรง พร้อมด้วยการส่งเสริมอาชีพ


ส่วนความภูมิใจในส่วนของคนไร้บ้านที่ออกไปตั้งหลัก ในด้านของการเช่าบ้านราคาถูก ซึ่งขณะนี้ออกไปได้แล้ว 3 เดือนเขาก็สามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบ้านได้ ก็สามารถมีงานทำและรายได้ก็อยู่ที่หลักหมื่น


/////////////////
โชติกา – ทองลิ้ม/ร้อยเอ็ด