วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

สพอ.มัญจาคีรี ร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานคณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 13

สพอ.มัญจาคีรี ร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานคณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting/เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย น.ส.เมทินี แก้วสีขาว ทีมสนับสนุนด้านไอที และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดกิจกรรมศึกษาดูงานผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting โดยประธานกลุ่ม คือ นางทองเลิศ สอนจันทร์ พร้อมด้วยสมาชิกได้นำเสนอกระบวนการผลิตไหมอีรี่ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้ศึกษาพื้นที่และการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของกลุ่ม พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้ร่วมอบรม
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง ทางกลุ่มขอขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจากหน่วยงานต่างๆ เสมอมา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ที่มา/พช.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชป.6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชี ระบายน้ำจากชัยภูมิ ผ่านขอนแก่น-มหาสารคาม ลงสู่ร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการน้ำ
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้
เล่นเหนือกว่าทรู แบงค็อก อัดบุรีรัมย์ 2-0