วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น จับมือภาคีหนุนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมาย น.ส.พร กุมาลสิงห์ เลขที่ 131 ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นางสุภมาศ ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายทัศนะ พันธุ์เดช ผู้จัดการเขต 12 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (SME bank) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความเป็นอยู่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น และข้าราชการคู่เสี่ยว เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด เจ้าหน้าที่ธนาคาร SME bank ขอนแก่น ปราชญ์อาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ทีม อสม. ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ และขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น (คบจ.) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ น.ส.วาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้ว