วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

บีซีพีจี ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว

EXIM BANK ไอซีบีซี และซูมิโตโมฯ มั่นใจ ร่วมสนับสนุนบีซีพีจี พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
บีซีพีจียังเดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียได้ต่อเนื่องตามแผน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก EXIM BANK ไอซีบีซี และซูมิโตโมฯ ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โดย ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) (ICBC (Thai)) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บีซีพีจี (BCPG) จำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ Nam San 3A (69 เมกะวัตต์) และโครงการ Nam San 3B (45 เมกะวัตต์)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) (Sumitomo Mitsui Trust Bank (THAI)) ให้การสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 6,465 ล้านเยน สำหรับก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการชิบะ1 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ EXIM Bank ให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,188 ล้านเยนหรือประมาณ 6,356 ล้านบาท ได้แก่ โครงการชิบะ1 ,โคมากาเนะ (Komagane) และ ยาบูกิ (Yabuki) ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 87 เมกะวัตต์
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ สปป.ลาว จำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเริ่มทยอยรับรู้รายได้มาตั้งเดือนกันยายน 2562 ปัจจุบันโครงการดังกล่าว จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนผู้รับซื้อไฟฟ้าเป็นการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ภายในปี 2565 ถือเป็นโครงการต้นแบบภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของ สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเชื่อมระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศ เพื่อขายไฟฟ้าในลักษณะ Cross Border PPA โครงการได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) และ EXIM BANK โดยมี ธนาคารไอซีบีซี (ลาว) (ICBC (Lao)) เป็น Account Agent ใน สปป. ลาว
ในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น EXIM Bank ให้การสนับสนุนเงินทุนระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 14,723 ล้านเยน สำหรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โคมากาเนะ (Komagane) ในจังหวัดนากาโนะ (Nagano) กำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์ และ โครงการ ยาบูกิ (Yabuki) ในจังหวัดฟูกูชิมะ (Fukushima) กำลังการผลิต 28 เมกะวัตต์ นอกจากนี้แล้ว ทาง EXIM Bank ได้ร่วมกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) ให้การสนับสนุนเงินทุนระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 6,465 ล้านเยน แก่บริษัทฯ อีก 1 โครงการ คือ โครงการชิบะ (Chiba) ในจังหวัดชิบะ (Chiba) กำลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มี Project Financing มาทดแทน โดยการคัดเลือกจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งขณะนี้มีสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นบางราย ได้ยื่นข้อเสนอสำหรับทั้ง 3 โครงการมายังบริษัทฯ แล้ว
การสนับสนุนทางด้านการเงินของธนาคารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามแผนการเงินของบริษัท ที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการลงทุนในโครงการอื่นๆ ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง